Privacybeleid WheelChair Mafia 2019

Wie zijn we?

Privacybeleid WheelChair Mafia 2019
WheelChair Mafia VOF, gevestigd aan Godfried Bomansweg 22, 3446 ZN Woerden is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: WheelChair Mafia VOF Godfried Bomansweg 22 3446 ZN Woerden ​www.wheelchairmafia.nl​ Frank Sanders en Thomas Maas zijn de Functionarissen Gegevensbescherming van WheelChair Mafia. Zij zijn te bereiken via info@wheelchairmafia.nl

Welke gegevens worden door WheelChair Mafia verzameld en verwerkt?

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, vragen we u soms om enkele persoonlijke gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld bij inschrijving voor onze nieuwsbrief, of als u een contactformulier invult. Het grootste gedeelte van de informatie de we vragen is niet verplicht. Bijvoorbeeld bij het contactformulier stellen we alleen een naam en een e-mailadres verplicht. Die gegevens gebruiken we om uw vraag goed te kunnen beantwoorden. Daarnaast verzamelt de WheelChair Mafia website gebruiksstatistieken.

Welk doel heeft WheelChair Mafia met uw gegevens?

Wanneer u een reactie achterlaat op onze website, kunt u aangeven of we uw naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor uw gemak zodat u deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig. Indien u een account hebt en u logt in op deze site, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of uw browser cookies accepteert. Dit cookie bevat geen persoonlijke data en wordt weggegooid zodra u uw browser sluit. Zodra u inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met uw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als u “Herinner mij” selecteert, wordt uw login 2 weken bewaart. Zodra u uitlogt van uw account, worden login cookies verwijderd. Wanneer u een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door uw browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat u heeft bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Als u een contact-, offerte of nieuwsbrief inschrijvingsformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens bewaard zolang deze naar de aard van het formulier of de inhoud van de e-mail nodig is. Inderdaad, dat is een flexibel begrip, dus vraag het ons gerust als u het van een specifiek geval wilt weten.

WheelChair Mafia gebruikt gegevens voor de volgende doeleinden:
Om u een nieuwsbrief te versturen, met relevante informatie, de diensten van
WheelChair Mafia en online nieuws

 • Om wheelchairmafia.nl steeds verder te verbeteren
 • Om inzicht te verkrijgen in de manier waarop bezoekers onze website gebruiken en
  deze daarmee te verbeteren
 • Om www.wheelchairmafia.nl aan te passen aan uw persoonlijke wensen en
  behoeftes
 • Om u een van een passende offerte te kunnen voorzien, of een vraag te kunnen
  beantwoorden
 • Om telefonisch of per email contact met u op te kunnen nemen nav. een
  contactverzoek
 • De doelgerichtheid van onze eigen activiteiten te verbeteren

Onze website maakt waar mogelijk gebruik van verschillende tools en systemen

 • Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc.
  (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op haar servers verspreid over de gehele wereld, waaronder de Verenigde Staten. https://privacy.google.com/businesses/compliance/#?modal_active=none
 • Bing Ads conversiepixel https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/privacy-and-data-pr otection-policies
 • Crazy Egg ​https://help.crazyegg.com/article/165-crazy-eggs-gdpr-readiness
 • Facebook Analytics en conversiepixel ​https://www.facebook.com/privacy/explanation
 • AdWords conversie pixel ​https://privacy.google.com/how-ads-work.html
 • Linkedin Analytics(Insights) en conversiepixel
  https://www.linkedin.com/help/linkedin/topics/6701/6704/87163
 • Google Optimize
  https://privacy.google.com/businesses/compliance/#?modal_active=none
 • WordPress CMS, met Gravity Forms plugin voor onze formulieren
 • Zoho voor het opslaan van contactgegevens (oa. CRM functionaliteit en invoicing)
  https://www.zoho.com/privacy.html#summary
 • Twitter ​https://legal.twitter.com/ads-terms/international.html
 • Mailchimp ​https://mailchimp.com/legal/privacy/

WheelChair Mafia heeft bewust voor gekozen hier nu geen lijst met alle verschillende cookies en pixels te publiceren, omdat we denken dat de gemiddelde internet gebruiker hier geen jota van begrijpt en daarmee dus niet geholpen is. Dat betekent echter niet dat we u geen inzage wíllen geven, integendeel, dat doen we heel graag wel, als u ons daar om vraagt. Mocht u geen prijs meer stellen op het ontvangen van onze nieuwsbrief kunt u zich altijd uitschrijven. Cookie voorkeuren kunt u in uw browser instellen.

Persoonsgegevens die wij verwerkenWheelChair

Mafia verwerkt uitsluitend de volgende gegevens:

 • – Uw naam en/of de naam van uw bedrijf
 • – Uw adres en/of het adres van uw bedrijf
 • – Uw e-mailadres en/of het e-mailadres van uw bedrijf
 • – Uw telefoonnummer en/of het telefoonnummer van uw bedrijf
 • – Uw bankrekeningnummer en/of het bankrekeningnummer van uw bedrijf
 • – Het btw-nummer van uw bedrijf

Deze gegevens zijn nodig voor het uitvoeren van onze dienstverlening, om contact met te kunnen onderhouden en om een factuur te kunnen sturen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Uw gegevens worden uitsluitend handmatig verwerkt, door WheelChair Mafia VOF.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens

Wij bewaren uw gegevens zolang wij een zakelijke relatie onderhouden. Wanneer u schriftelijk aangeeft dat u geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten, vernietigen wij uw gegevens.

Informatie van derden

Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijk materiaal is door WheelChair Mafia niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. WheelChair Mafia wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en risico. WheelChair Mafia aanvaardt terzake geen enkele aansprakelijkheid.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen uw gegevens, indien van toepassing, alleen met onze partners, voor het mogelijk maken van onze dienstverlening. Daarnaast delen wij uw gegevens, indien van toepassing, met overheidsinstanties wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn, zoals voor Aangifte Omzetbelasting

Reacties plaatsen website

Als u een reactie achterlaat op de website, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier en ook uw IP-adres, en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen. Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van uw e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien u dit gebruikt. De privacybeleidspagina kunt u hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat uw reactie is goedgekeurd, is uw profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van uw reactie.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op onze website kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als wanneer de bezoeker deze andere website heeft bezocht. Deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die website.

Hoe lang we uw data op onze website bewaren

Wanneer u een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Welke rechten u heeft over uw data van onze website

Indien u een relatie met WheelChair Mafia heeft dan heeft u het recht, na schriftelijk verzoek, om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door WheelChair Mafia VOF. Uitzondering hierop is de data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve-, wettelijke- of beveiligingsdoeleinden. Ook hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de bij ons bekende persoonsgegevens van u naar u of een andere, door u genoemde organisatie te sturen. Mocht het geleverde onjuistheden bevat, kunt u ons daarna wederom schriftelijk verzoeken de gegevens te verwijderen of wijzigen. U kunt ons ook schriftelijk verzoeken gegeven toestemming voor gebruik van cookies, post, of email te wijzigen. Mail naar info@wheelchairmafia.nl, of schrijf:

WheelChair Mafia
Godfried Bomansweg 22
3446 ZN Woerden

U heeft altijd de mogelijkheid om het hogerop te zoeken als u er onverhoopt met SDIM niet uit komt. U kunt dan contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, intrekking, verwijdering of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ​info@wheelchairmafia.nl​ Wij reageren dan zo spoedig mogelijk. Tevens hebt u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip- ons.

Disclaimer

Bij het maken en onderhouden van wheelchairmafia.nl is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht, echter bestaat evengoed de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet -meer- juist is. WheelChair Mafia aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van alle activiteiten die worden ondernomen op basis van de content op deze website. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook worden ontleend, met uitzondering van die gevallen waarbij een schriftelijke overeenkomst is opgemaakt.
De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico. WheelChair Mafia aanvaardt terzake geen enkele aansprakelijkheid. Ondanks dat WheelChair Mafia zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan WheelChair Mafia niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Copyright

De rechten op alle content op wheelchairmafia.nl berusten bij WheelChair Mafia, tenzij nadrukkelijk anders vermeld door middel van bijvoorbeeld bronverwijzingen. Het is toegestaan om content op andere sites te gebruiken/delen/verspreiden, echter uitsluitend een inleiding, of samenvatting, met een voor de lezer/gebruiker duidelijke zichtbare bronvermelding en backlink. Alle overige manier van verspreiding vergen uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van WheelChair Mafia.
WheelChair Mafia en de WheelChair Mafia logo’s zijn gedeponeerde (beeld)merken van WheelChair Mafia

Linken

Linken en refereren naar ​www.wheelchairmafia.nl​ mag wel. Door materiaal in te sturen ter publicatie verleent u WheelChair Mafia een onbeperkt gebruiksrecht, zonder dat enige tegenprestatie verschuldigd is. WheelChair Mafia kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van en publicatie van vrijwillige bijdragen.

Waar we uw data op onze website naartoe sturen

Heeft u een reactie op onze website geplaatst, dan kunnen uw gegevens door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Wetgeving, ethiek en jurisprudentie

De wetgeving en jurisprudentie rondom, met name, privacy en persoonlijke gegevens gebruik is helaas complex en zeker nog niet altijd volledig duidelijk. WheelChair Mafia tracht wetgeving na te leven. Bij twijfel, of het ontbreken van duidelijkheid, nemen we onze eigen ethische grenzen als uitgangspunt. Dat betekent dat we in die gevallen persoonlijke gegevens nooit zullen gebruiken voor, volgens ons, onoorbare doeleinden. Kortom: WheelChair Mafia doet haar best, maar we doen het ongetwijfeld niet altijd goed. Zowel de wetgever, als de gebruiker, als onze opdrachtgevers mogen ons op onze actie aanspreken en dan zullen we ons tot het uiterste inspannen om zaken te verbeteren of tot overeenstemming te komen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

WheelChair Mafia VOF neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ​info@wheelchairmafia.nl

Algemene Voorwaarden

WheelChair Mafia is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 74136445. Op de dienstverlening van SDIM zijn algemene voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Deze voorwaarden worden op aanvraag kosteloos toegezonden.

Uitsluiting aansprakelijkheid

WheelChair Mafia aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van deze website. Onder andere betreffende (I) defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze website, (II) de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, (III) het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan WheelChair Mafia wordt gezonden of aan u wordt gezonden, (IV) het verlies van gegevens, (V) downloaden of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of (VI) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van het management en medewerkers van WheelChair Mafia.

Wijzigingen

WheelChair Mafia behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze pagina) te wijzigen.